ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συνέδρια


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος “Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές”
9 – 11 Οκτωβρίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο “Κάρολος Παπούλιας” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βιβλίο Περιλήψεων