ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επικοινωνία


Εργαστήριο Ψυχολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ.: 265 10 05 794 και 265 10 05 894


Χάρτης