ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αρχική


Σας καλωσορίζουμε στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και θεραπευτικές ανάγκες, κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, ιδιαίτερα στους χώρους αγωγής και εκπαίδευσης.

Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα που αφορά ποικίλες πλευρές της γνωστικής ανάπτυξης (κυρίως αυτές που αφορούν τη γενική γνωστική ικανότητα/νοημοσύνη και τη χαρισματικότητα) καθώς και της κοινωνικής ανάπτυξης. Η έρευνα του Εργαστηρίου αφορά τη δια βίου ανάπτυξη και στα δείγματα των επιμέρους ερευνών των μελών του Εργαστηρίου έχουν συμπεριληφθεί παιδιά πρώιμης και μέσης παιδικής ηλικίας, έφηβοι, αναδυόμενοι ενήλικες, νεαροί ενήλικες, μεσήλικες, ηλικιωμένοι και υπερήλικες

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
Γεωργία Παπαντωνίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια