ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημοσιεύσεις


2020

Μακοπούλου, Α.-Μ., Μωραΐτου, Δ., Καραγιαννοπούλου, Ε., & Παπαντωνίου, Γ. (2020). Αναγνώριση συναισθημάτων στην νόσο Parkinson. Journal of Research in Education and Training, 13(1), 36-60.
Κασσεροπούλου, Μ., Κόνιαρη, Γ., Φρόσση, Λ., Παπαντωνίου, Γ., Τσολάκη, Μ., & Μωραΐτου, Δ. (2020). Πιλοτικό διαγενεακό πρόγραμμα αλληλεπίδρασης σε Δημοτικό σχολείο: Έλεγχος της επίδρασής του στις γνωστικές ικανότητες μαθητών Α΄ Δημοτικού. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Τομός ΙΓ’, 94-123.
Κεραμιδά, Ε., Μωραΐτου, Δ., & Παπαντωνίου, Γ. (2020). Εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ διγλωσσίας και γνωστικών ικανοτήτων σε ηλικιωμένους: πιλοτική μελέτη. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Τόμος ΙΓ’, 124-164.
Πετρίδου Ε., Χρυσίδου Α., Παπαντωνίου, Γ., Τσολάκη, Μ., & Μωραΐτου, Δ.. (2020). Η Θεωρία του Νου σε περιθάλποντες συζύγους ατόμων με άνοια. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Τόμος ΙΓ’, 165-201
Foutsitzi, E., Papantoniou, G., Karagiannopoulou, E., Zaragas, H., & Moraitou, D. (2020). The Factor Structure of the Tacit Knowledge Inventory for High School Teachers in a Greek Context. Psychology, 11(9), 1361-1380.
2019
Triantafyllidou, E., Moraitou, D., Kaklamanaki, E., Georgiadou, T.,  Athanasaki, M., Malliopoulou, E., Schina, C., Hamoli, M., Μoschou, S., Petropoulou, Z.,  Mpoulakis, P., Douli, E., Pagoni, K., Nikolaidou, S., Nouli, X-D., Masoura, E., Tsolaki, M., & Papantoniou, G. (2019). Retrogenetic models of working memory: Preliminary multi-group analysis. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 22(S), 4-17.
Ντίνου, Μ., Κατσαδήμα, Ε., Σαββίδου, Ε., Φουτσιτζή, Ε., Ζάραγκας, Χ., Μωραΐτου, Δ., & Παπαντωνίου, Γ. (2019). Ελέγχοντας την υπόθεση της «ρετρογένεσης» μέσω της σύγκρισης της λανθάνουσας δομής του ΑΘΗΝΑ Τεστ ανάμεσα σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και νοητικά υγιείς ηλικιωμένους: Προκαταρκτική μελέτη. Hellenic Journal of Psychology, 16(2), 145-176.
Iliadou, P., Kladi, A., Frantzidis, C., Gilou, S., Tepelena, I., Gialaouzidis, M., Papaliagkas, V., Nigdelis, V., Nday, C., Kiosseoglou, G., Papantoniou, G., Bamidis, P., Tsolaki, M., & Moraitou, D. (2019, pre-press). The pattern of Mu rhythm Modulation during Emotional Destination Memory: Comparison between MCI Patients and Healthy Controls. Journal of Alzheimer’s Disease, 71(4), 1201-1215.
Sofologi, M., Koutsouraki, E., Tsolaki, M., Tsolaki, A., Koukoulidis, T., Theofilidis, A., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2019). Analyzing social cognition and understanding of social inferences in patients with Primary Progressive Multiple Sclerosis. A comparative study. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 22(S2), 16-26.
2018
Bapka, V., Bika, I., Kavouras, C., Savvidis, T., Konstantinidis, E., Bamidis, P., Papantoniou, G., Masoura, E., & Moraitou, D. (2018). Brain plasticity in older adults: Could it be better enhanced by cognitive training via an adaptation of the virtual reality platform FitForAll or via a commercial video game? In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017, (pp. 728-742). Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 725. Springer, Cham.
Nazlidou, E.-I., Moraitou, D., Natsopoulos, D., & Papantoniou G. (2018). Inefficient social mental verb processing in adults: examining age-differences and the effects of working memory capacity. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 2617-2631
Pantsiou, K., Sfakianaki, O., Papaliagkas, V., Savvoulidou, D., Costa, V., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2018). Inhibitory control, task/rule switching, and cognitive planning in Vascular Dementia: are there any differences from vascular aging? Frontiers in Aging Neuroscience, 10, 330.
2017
Bapka, V., Bika, I., Savvidis, T., Konstantinidis, E., Bamidis, P., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2017). Cognitive training in community-dwelling older adults via a commercial video game and via a newly developed virtual reality platform: a preliminary study comparing the two intervention programs.  Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 20(2) Suppl., 21-29. [PubMed]
Papantoniou, G. (2017). Self-regulation in different age groups and contexts: A prologue. In G. Papantoniou (guest ed.), Special issue: Self-regulation in different age groups and contexts. Hellenic Journal of Psychology, 14(2), 75-82.
 
Papaliagkas, V., Papantoniou, G., Tsolaki, M., & Moraitou, D. (2017). Self-report instruments of cognitive failures as screening tools for Subjective Cognitive Impairment in older adults. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 20, Suppl., 58-70. [PubMed]
Papantoniou, G., Moraitou, D., Filippidou, D., Katsadima, E., & Dinou, M. (2017). Does cognitive interference induce measurement bias in cognitive ability tests? Journal of Behavioral and Brain Science, 7, 21-29.
 
Tsentidou, G., Moraitou, D., Petridou, C., Petridou, D., Beredimas, P., Kounti, F., Gialaouzidis, M., Tsolaki, M., Papantoniou, G., & Masoura, E. (2017). Sarcasm understanding in patients diagnosed with Mild Cognitive Impairment and community dwelling older adults with risk factors for vascular disease development: A brief report. BOAJ Psychology, 2(1), 22
Papantoniou, G. (2016). Well-being and beliefs in school settings: A prologue. In G. Papantoniou (guest ed.), Special issue: Well-being and beliefs in school settings. Hellenic Journal of Psychology, 13(3), 149-152.
Savvoulidou, D., Totikidou, E., Varvesiotou, C., Iakovidou, M., Sfakianaki, O., Papantoniou, G., Masoura, E., & Moraitou, D. (2017). The Brief Odor Detection Test (B-ODT) for very early diagnosis of cognitive decline: A preliminary study. Brain Impairment, 18(2), 197-210
Piliouras, P., Plakitsi, K., Seroglou, F., Seroglou, F., & Papantoniou, G. (2017). Teaching Explicitly and Reflecting on Elements of Nature of Science: a Discourse-Focused Professional Development Program with Four Fifth-Grade Teachers. Research in Science Education, 48, 1221–1246 (2018).
Φουτσιτζή, Ε., Παπαντωνίου, Γ., Μωραΐτου, Δ., & Πλακίτση, Κ. (2015). Το Ερωτηματολόγιο Προκλήσεων Ζωής για Εκπαιδευτικούς των Iluz, Michalsky, και Kramarski: Ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής εκδοχής. Hellenic Journal of Psychology, 14, 169-198
2016
Leontopoulou, S., Mavridis, D., & Giotsa, A. (2016). Psychometric properties of the Greek Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA): University student perceptions of developmental features. Journal of Adult Development, 23, 226-244.
Morou, N., Papaliagkas, V., Costa, V., Ioannidis, P., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2016). A different pattern of interactions between cognitive control and social cognition in the frontal variant of Frontotemporal Dementia in comparison with cognitively intact elderly adults. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: SAN2016 Meeting.
Savvidou, E., Papantoniou, G., Moraitou, D., Dinou, M., Katsadima, E., Foutsitzi, E., & Tsentidou, G. (2016). Comparing the latent structure of the Mini-Mental State Examination among young children and older adults: A preliminary study. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: SAN2016 Meeting.
Tsentidou, G., Moraitou, D., Masoura, E., & Papantoniou, G. (2016). Τhe pattern of relations between cognitive control and Theory of Mind in older adults having vascular risk factors and older adults with Mild Cognitive  Impairment: Are there any differences? Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: SAN2016 Meeting.
Papantoniou, G., Moraitou, D., Dinou, M., Katsadima, E., Savvidou, E., & Foutsitzi, E. (2016). Comparing the latent structure of the Children’s Category Test-Level 1 among young children and older adults: A preliminary study. Psychology, 7, 1352-1368.
Foutsitzi, E., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2016). Language-related abilities and visual-spatial abilities: Their relations with measures of executive functioning. BOAJ Psychology, 1(1), 1-8.
Stylianou, L., Plakitsi, K., & Papantoniou, G. (2016). Views and experiences of Third-year, Early Childhood Education, University students about Science Education in Junior and Senior High School. World Journal of Education, 6(1), 25-31.
Tsokanaki, P., Moraitou, D., & Papantoniou, G. (2016). The combined effect of sleep and “time of day” on emotion decoding from dynamic visual cues in older adults. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 2283-2291.
Κουτσονίδα, Μ., Νταφούλης, Ε., Παπαντωνίου, Γ., & Μωραΐτου, Δ. (2016). Διαφορές και ομοιότητες στη νοημοσύνη ηλικιωμένων κατοίκων αστικών και αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Journal of Research in Education and Training, 9(2), 174-212.
Χατζημηνά, Ε., Μωραΐτου, Δ., Παπαντωνίου, Γ., & Μασούρα, Ε. (2016). Ο ρόλος της μνήμης πηγής και της εργαζόμενης μνήμης στην ακρίβεια της αυτοπτικής μαρτυρίας των ηλικιωμένων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Journal of Research in Education and Training, 9(1), 1-39.
2015
Ζιώρη, Ε., Καραγιαννοπούλου, Ε., Κατσαδήμα, Έ., Ντίνου, Μ., Παπαντωνίου, Γ., & Παπασταθόπουλος, Σ. (2015). Βιβλίο Περιλήψεων του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές (Διοργανωτές: ΨΕΒΕ & Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 9-11 Οκτωβρίου 2015, Ιωάννινα.
Astyrakaki, M., Koutsimani, P., Bapka, V., Gialaouzidis, M., Morou, N., Pantsiou, K., Papantoniou, G., Masoura, E., Tsolaki, M., & Moraitou, D., (2015). Measuring social cognition and cognitive control in Mild Cognitive Impairment: Comparison with cognitively healthy older adults. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18, Supplement, S265.
Giotsa, A., & Touloumakos, A. (2015). Parental Perceptions About the Behavior of Their Children (PECC): The psychometric traits of PECC Instrument. In M. Machado & F. Machado (Eds.) New Paths For Acceptance Opening Awareness in Interpersonal Acceptance Rejection. Brown Walker Press. ISBN-10: 1627345566
Morou, N., Astyrakaki, M., Koutsimani, P., Mpapka, V., Gialaouzidis, M., Pantsiou, K., Papantoniou, G., Masoura, E., Tsolaki, M., & Moraitou, D., (2015). Social cognition and cognitive control in Alzheimer’s Disease: Examining the differences between older adults diagnosed with MCI and AD. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18(2), Supplement, S265
Katsadima, E., Dinou, M., Savvidou, E., Foutsitzi, E., Papantoniou, G., Moraitou, D., & Masoura, E. (2015). Comparing the psychometric properties of Raven’s Educational Coloured Progressive Matrices among young children and older adults: A preliminary study. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18, Supplement, 242-250
Dinou, M., Katsadima, E., Savvidou, E., Foutsitzi, E., Papantoniou, G., Moraitou, D., & Masoura, E. (2015). Comparing the psychometric properties of the ATHINA Test among young children and older adults: A preliminary study. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18(2), Supplement, S319.
Foutsitzi, E., Dinou, M., Katsadima, E., Savvidou, E., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2015). Comparing the psychometric properties of the Children’s Category Test among young children and older adults: A preliminary study. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18(2), Supplement, S319.
Nazlidou, E.-I., Moraitou, D., Natsopoulos, D., & Papantoniou, G. (2015). Social cognition in adults: The role of cognitive control. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18, Supplement, S109-121.
Papantoniou, G., Moraitou, D., Dinou, M., Katsadima, E., Savvidou, E., Foutsitzi, E., & Masoura, E. (2015). Comparing the latent structure of Raven’s Educational Coloured Progressive Matrices among young children and older adults: A preliminary study. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18(3), Supplement, S122-130.
Savvidou, E., Dinou, M., Katsadima, E., Foutsitzi, E., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2015). Comparing the psychometric properties of the Mini-Mental State Examination among young children and older adults: A preliminary study. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18(2), Supplement, S320.
Tsentidou, G., Moraitou, D., Petridou, C., Petridou, D., Beredimas, P., Papantoniou, G., & Masoura, E. (2015). The relationships of Theory of Mind, cognitive control and memory function in Mild Cognitive Impairment: A research proposal. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18(2), Supplement, S26-32
Zoupa, E., Garelias-Oikonomou, N., Moraitou, D., Papantoniou, G., & Gialaouzidis, M. (2015). Trait and state anxiety in older adults with MCI. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 18(2), Supplement, S330.
Φουτσιτζή, Ε., Παπαντωνίου, Γ., Μωραΐτου, Δ., & Δερμιτζάκη, Ε. (2015). Τα Ερωτηματολόγια για Εκπαιδευτικούς των Grigorenko, Sternberg, και Stauss: Ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής εκδοχής. Hellenic Journal of Psychology, 12(3), 205-236.
Κουκλίδου, Β., Σφακιανάκη, Ο., Μωραΐτου, Δ., Παπαντωνίου, Γ., & Μασούρα, Ε. (2015). Η σχέση της γνωστικής γήρανσης με την οσφρητική ικανότητα: Σύγκριση νέων, μεσηλίκων και ηλικιωμένων ως προς την ικανότητα ταυτοποίησης οσμών. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Journal of Research in Education and Training, 8, 1-38.
2014
Giotsa, A., & Mitrogiorgou, E. (2014). Representations of Families Through the Children’s Drawings in Times of Crisis in Greece. International Journal of Education and Culture, 3(2), 71-88.
Gkinopoulos, T., Moraitou, D., Papantoniou, G., Nigritinou, M., Ginos, P., & Kotselidou, D. (2014). Decoding of basic emotions from dynamic visual displays in dementia: A sign of loss of positivity bias in emotional processing in cognitively unhealthy aging? Open Journal of Medical Psychology, 3(5), 325-336.
Μπουρονίκου Φ., Παπαντωνίου, Γ., Μωραΐτου, Δ., & Σαρρής, Δ. (2014). Η χρήση της δοκιμασίας Mini-Mental State Examination (MMSE) σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Journal of Research in Education and Training, 7, 122-180.
Χατζηευφραιμίδου, Α., Μωραΐτου, Δ., Παπαντωνίου, Γ., Ναζλίδου, Έ. & Πάντσιου, Κ. (2014). Ο ρόλος της ηλικίας στην κοινωνική νόηση: Σύγκριση νέων, μεσηλίκων και ηλικιωμένων ως προς την κατανόηση του σαρκασμού. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Journal of Research in Education and Training, 7, 1-55.
2013
Moraitou, D., Papantoniou, G., Ginos, P., Gkinopoulos, T., Kotselidou, D., & Nigritinou, M. (2013). Emotion decoding in ageing: Uncertainty as the underlying dimension of age-related differences in decoding basic emotions from dynamic visual cues. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17, Supplement 1, S337.
Moraitou, D., Papantoniou, G., Ginos, P., Gkinopoulos, T., Kotselidou, D., & Nigritinou, M. (2013). Recognition of happiness from dynamic visual cues is not preserved in dementia. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17, Supplement 1, S691.
Papantoniou, G., Moraitou, D., Dinou, M., & Katsadima, E. (2013).  Dispositional hope and action-state orientation: Their role in self-regulated learning. In A. Efklides and D. Moraitou (eds.), A positive psychology perspective on quality of life (pp. 219-242). Social Indicators Research Series, 51. Dordrecht: Springer
Moraitou, D., Papantoniou, G., Gkinopoulos, T., & Nigritinou, M. (2013). Older adults’ decoding of emotions: Age-related differences in interpreting dynamic emotional displays and the well-preserved ability to recognize happiness. Psychogeriatrics, 13(3), 139-147. Doi: 10.1111/psyg.12016
Γιουμίδου, Ε., Χρυσανθίδου, Α., Μωραΐτου, Δ., & Παπαντωνίου, Γ. (2013). Η επίδραση του αρνητικού και του θετικού θυμικού στη λεκτική ευχέρεια ατόμων προχωρημένης ηλικίας. Στο Μ. Σακελλαρίου, Π. Λέκκα-Παγγέ, Μ. Σπανάκη, Γ. Παπαντωνίου, & Κ. Πλακίτση (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τόμος ΣΤ΄, σ. 124-159). Ιωάννινα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις.
Διμηνίδου, Κ., Μωραΐτου, Δ., & Παπαντωνίου, Γ. (2013). Η επίδραση του άγχους εξέτασης στη Δοκιμασία Σύντομης Γνωστικής Εκτίμησης (ΔΣΓΕ): Εξέταση του ρόλου της ηλικίας και βασικών βιοδεικτών που συνδέονται με το γνωστικό γήρας. Στο Μ. Σακελλαρίου, Π. Λέκκα-Παγγέ, Μ. Σπανάκη, Γ. Παπαντωνίου, & Κ. Πλακίτση (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τόμος ΣΤ΄, σ. 216-248). Ιωάννινα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις.
Ντίνου, Μ., Μωραΐτου, Δ., Παπαντωνίου, Γ., Καλογιαννίδου, Α., &  Παπαντωνίου, Α. (2013). Ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής εκδοχής του Ερωτηματολογίου Προσανατολισμών στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Στο Α. Μπάκα, Δ. Μωραΐτου, Ε. Φίγγου, Ε. Γωνίδα & Β. Δεληγιάννη Κουϊμτζή (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα  Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (Τόμος Ι΄, σ. 163-192). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
Παπαντωνίου, Γ., & Μωραΐτου, Δ. (2013). Μια πρόταση βελτίωσης των νοητικών ικανοτήτων μέσω της εθελοντικής προσφοράς στα δημόσια σχολεία: Διαγενεακή παρέμβαση σε ηλικιωμένους και παιδιά. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, σ. 253-256.
2012
Moraitou, D., & Papantoniou, G. (2012). Mindfulness and action control in young, middle-aged, and old adults: An examination of their relationship to attentional bias towards emotional information. Research in Psychology (Ricerche di Psicologia), 4, 591-626.
Papantoniou, G., Moraitou, D., Kaldrimidou, M., Plakitsi, K., Filippidou, D., & Katsadima, E. (2012). Affect and cognitive interference: An examination of their effect on self-regulated learning. Education Research International.
Μωραΐτου, Δ., & Παπαντωνίου, Γ. (2012). Πρόγραμμα διαγενεακής παρέμβασης σε ηλικιωμένους και παιδιά: Βασικές κατευθύνσεις, αποτελεσματικότητα και συνέπειες στην υγεία και την ευζωϊα των ηλικιωμένων. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας «Τρίτης Ηλικίας». Νοητικές ικανότητες όπως παρουσιάζονται σε διαγενεακές μελέτες, σ. 3-10
Παπαντωνίου, Γ., & Μωραΐτου, Δ. (2012). Γνωστικές ικανότητες παιδιών προσχολικής/πρώτης σχολικής ηλικίας και υπερηλίκων/ηλικιωμένων: Διερεύνηση των μεταξύ τους αναλογιών. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας «Τρίτης Ηλικίας». Νοητικές ικανότητες όπως παρουσιάζονται σε διαγενεακές μελέτες, σ. 10-17
2011
Papantoniou, G., Moraitou, D., & Filippidou, D. (2011). Psychometric properties of the Greek version of the Test Anxiety Inventory. Psychology, 2(3), 240-246. Doi: 10.4236/psych.2011.23038
Παπαντωνίου, Γ. (2011). Σχέσεις μεταξύ του άγχους εξέτασης, της χρήσης στρατηγικών μάθησης, και της κατανόησης κειμένου σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου. Στο Β. Κούτρας, Π. Λέκκα-Παγγέ, Μ. Σπανάκη, Γ. Παπαντωνίου, & Κ. Πλακίτση (Επιμ. Έκδ.),  Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τόμος Δ΄, σ. 38-59). Ιωάννινα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις.
2010
Papantoniou, G., Moraitou, D., Katsadima, E., & Dinou, M. (2010). Action control and dispositional hope: An examination of their effect on self-regulated learning. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 5-32.
[Η συγκεκριμένη εργασία δημοσιεύτηκε στο EJREP τόσο στην αγγλική, όσο και στην ισπανική γλώσσα.]
Papantoniou, G., Moraitou, D., Dinou, M., & Katsadima, E. (2010). Psychometric properties of the Greek version of the Action Control Scale. The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 5, 45-60.
Papantoniou, G., Moraitou, D., Katsadima, E., & Dinou, M. (2010). Control de la acciόn y disposiciόn a la esperanza: Un estudio de su incidencia en la autorregulaciόn del aprendizaje. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 5-32.
Ντίνου, Μ., Παπαντωνίου, Γ., & Παλλαντζά, Ι. (2010). Ατομικές διαφορές στον έλεγχο της δράσης κατά την παιδική ηλικία. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση & Ψυχική Υγεία, 3, 134-144
Παπαντωνίου, Γ., Μωραΐτου, Δ., Καλδρυμίδου, Μ., Πλακίτση Κ., Φιλιππίδου Δ., & Κατσαδήμα, Έ. (2010). Σχέσεις συγκινησιακών παραγόντων, στρατηγικών αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης, και επίδοσης στη διδακτική των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 32-33, 29-48