ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προσωπικό & Συνεργάτες


Διευθύντρια:

Γεωργία Παπαντωνίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 5ος όροφος, Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής & Τμήματος ΦΠΨ
Τηλέφωνο: 265 10 05 889 – 265 10 25 802
e-mail: gpapanto@uoi.gr
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Γιγνώσκειν (γνωστικές & εκτελεστικές λειτουργίες)
 • Μεταγνωστικές Διεργασίες & Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση
 • Κίνητρα, Συναισθήματα & Βούληση
 • Ψυχολογική Αξιολόγηση
Σπουδές:

 • Βασικές
  Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ειδίκευση στην Ψυχολογία), Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • Μεταπτυχιακές (πρώτου & δεύτερου επιπέδου)
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πειραματική-Γνωστική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία (Γνωστική Ψυχολογία), Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
Βιογραφικό σημείωμα

 


 

Μέλη:

Ευθαλία Έφη Κατσαδήμα
Ε.ΔΙ.Π Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Τηλέφωνο: 265 10 05 794
e-mail: ekatsadi@uoi.gr

 

Μαγδαληνή Ντίνου
Ε.ΔΙ.Π Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Τηλέφωνο: 265 10 05 794
e-mail: mdinou@uoi.gr

 


 

Συνεργάτες:

Μωραΐτου Δέσποινα
Αναπλ. Καθηγήτρια Γνωστικής Γηροψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ

 

Φουτσιτζή Ευαγγελία
Διδάκτορας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Σοφολόγη Μαρία
Υποψήφια Μεταδιδάκτορας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Σταϊκόπουλος Κωνσταντίνος
Υποψήφιος Διδάκτορας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 


 

Συνεργαζόμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα/Κέντρα:

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ι.Α.Κ.)
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.)

 

Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (ΕΜΝΝ)
του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), ΑΠΘ